20.06.2018.

"Eko osta": prasības pieteikums pret "Skonto būvi" ir pamatots un samērīgs

Uzņēmums "Eko osta" uzskata Zemgales rajona tiesā pret "Skonto būve" iesniegto maksātnespējas pieteikumu par pamatotu un samērīgu. Viens no Latvijas lielākajiem būvuzņēmējiem ar gada apgrozījumu, kas mērāms desmitos miljonu eiro, trīs gadu laikā nav atradis iespēju segt savas saistības pret apakšuzņēmēju, aizbildinoties ar formāliem ieganstiem.

"Eko ostas" prasījums ir pamatots un izvirzīts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Maksātnespējas pieteikums iesniegts par "Eko ostas" paveikto darbu Valsts vides dienesta iepirkuma "Vēsturiski piesārņotās vietas "Inčukalna sērskābā gudrona dīķi" projektēšana un sanācijas darbi" ietvaros. Līgums starp "Eko ostu" kā apakšuzņēmēju un “Skonto Būvi” kā ģenerāluzņēmēju tika noslēgts 2014. gada 7. oktobrī. Visi līgumā paredzētie darbi tika paveikti noteiktajā apjomā un termiņā jau 2015. gadā. "Skonto būves" parādsaistību pamatsumma pret "Eko ostu" ir 1,89 milj. eiro. 

Diemžēl trīs gadu laikā "Eko osta" nav saņēmusi no "Skonto būves" apmaksu par sniegtajiem pakalpojumiem, vien formālus aizbildinājumus. Tāpēc "Eko osta" ir secinājusi, ka parādniekam, visticamāk, ir finansiālas grūtības dzēst savas parādsaistības, kas attiecīgi bija par pamatojumu tiesā prasīt maksātnespējas procesa ierosināšanu.

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām, pirms prasības pieteikuma iesniegšanas tiesā "Eko osta" nosūtīja "Skonto būvei" brīdinājumu par maksātnespējas pieteikuma iesniegšanu. Parādnieks uz to nereaģēja un savas parādsaistības noteiktajā termiņā nedzēsa, kā arī necēla pamatotus iebildumus pret prasījumu.

Latvijā ir izveidojusies prakse, kad atsevišķi lielie uzņēmumi ar savu attieksmi un praksi diskriminē mazos un vidējos uzņēmumus, nepamatoti aizkavējot maksu par godīgi un kvalitatīvi padarītu darbu.

 

Komentāru sagatavoja:

Una Vaičulēna

"Eko ostas" juriste

Tālr.: 26897505

 

 • SIA «Jēkabpils pakalpojumi» informē, ka novembra beigās tika pabeigti teritorijas labiekārtošanas darbi Brīvības ielā 185.

  Darbu laikā tika konstatēts, ka zem zemes atrodas divas tvertnes ar mazutu (kopējais daudzums – 49,1 tonna). Šķidrie atkritumi tika utilizēti – nodoti bīstamo atkritumu pārstrādei uzņēmumam SIA «EKO OSTA». Bija jāveic arī nogulšņu un piesārņotās augsnes utilizācija, tvertņu tīrīšana, demontāža un to utilizācija. Uzņēmums šajā teritorijā veicis arī grunts apmaiņu. Labiekārtošanas darbu laikā teritorijā tika savākti atkritumi, demontēta palīgēka un ķieģeļu mūra žogs, uzstādīts betona bloku mūra žogs un vārtiņi, izbūvēts bruģakmens seguma stāvlaukums automašīnām un gājēju celiņš, kā arī ierīkots zāliens. «Šādi projekti ir izaicinājums, jo nekavējoties, atbilstoši likumdošanai, jāizvērtē un jāplāno neparedzēto darbu apjoms un turpmākās darbības objektā. Tas krietni sarežģīja un paildzināja teritorijas labiekārtošanas darbus, taču esam gandarīti, ka tos veicām bez aizķeršanās. Ja šo zemi nebūtu iegādājusies pašvaldība un neuzsāktu teritorijas labiekārtošanu, situācija, iespējams, būtu daudz dramatiskāka – vides piesārņojums šeit varēja saglabāties neatklāts un radīt draudīgas sekas nākotnē», stāsta «Jēkabpils pakalpojumu» valdes priekšsēdētājs Jānis HAUKA.

        Ieva GĀDMANE

  Brīvā Daugava

  Piektdien, 2018. gada 14. decembrī 142 (11 327)

  http://www.bdaugava.lv/

 • Eko Osta piedalās mācībās EKO2017

  Kā Rīgas ostā tiek pārbaudīta operatīvo dienestu sadarbība avārijas seku lokalizēšanā un likvidēšanā? Atbildi sniedz Diena raksts, kurā tika skaidrota mācību EKO2017 norise.

  https://www.diena.lv/raksts/latvija/riga/foto-viri-skafandros-rigas-osta-trenejas-likvidet-avarijas-sekas-14184649

  Foto: Rīgas brīvostas pārvalde

 •  

  SIA “EKO OSTA” ir noslēdzis 10.04.2017. līgumu Nr.SKV-L-2017/193  ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 • Vide - politiķu bieds vai iespēja

  Vides aizsardzība vienmēr ir bijusi un arī būs platforma, kuru politiķi cenšas izmantot, lai audzētu savu politisko kapitālu. Tāpēc šajā jomā neiztikt bez populisma, pārliekas tolerances vai pārspīlētas normu un principu ievērošanas. Tā intervijā db.lv uzsver mūsu uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Andrejs Laškovs.

 • Ziemassvētku laikā viesojamies Stiklu speciālajā internātpamatskolā

  Stiklu speciālajā internātpamatskolā Ventspils novadā mācās 79 bērni ar garīgās attīstības traucējumiem. Saņemot skolas pedagogu aicinājumu uzdāvināt skolai tik nepieciešamos iPad planšetdatorus, daudz nevilcinājāmies. Ziemassvētku laikā viesojāmies Stiklu internātpamatskola, lai pasniegtu skolai dāvinājumu - 4 planšetdatorus. Izmantojot bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem paredzētās lietotnes, Stiklu skolēni varēs apgūt dažādus mācību priekšmetus – matemātiku, dabas zinības. Pateicamies par pretimnākšanu Capital.lv.