• Nolietoto autoriepu pieņemšana

 • Autoservisu atkritumu savākšana un attīrīšana

 • Rūpniecisko atkritumu savākšana un pārstrāde

 • Avārijas seku likvidācija

 • Kuģu atkritumu pieņemšana un pārstrāde

 • Piesārņotās grunts savākšana un attīrīšana

 • Vakummašīnas pakalpojumi

 • Citi pakalpojumi

 • Mūsu mērķis - ierobežot vides piesārņošanu
  un atbalstīt videi saudzīgo tehnoloģiju ieviešanu

 • Izmaiņas privātperosnu apkalpošanā

  Valdību noteikto ierobežojumu, kas noteikti saistībā ar COVID-19 izplatību, no 2020.gada 18.marta SIA “EKO OSTA” uz neierobežotu laiku nepieņemam bīstamos atkritumus no privātperosnām klātienē (Tvaika iela 39, Rīgā).

 • Jaunu produktu ieviešana SIA ”EKO OSTA” ražošanā

  Turpinās projekta “Jaunu produktu ieviešana SIA ”EKO OSTA” ražošanā” īstenošana.Turpinās projekta “Jaunu produktu ieviešana SIA ”EKO OSTA” ražošanā” īstenošana. 2020. gada martā noris iekārtu ražošana.