• Nolietoto autoriepu pieņemšana

 • Autoservisu atkritumu savākšana un attīrīšana

 • Rūpniecisko atkritumu savākšana un pārstrāde

 • Avārijas seku likvidācija

 • Kuģu atkritumu pieņemšana un pārstrāde

 • Piesārņotās grunts savākšana un attīrīšana

 • Vakummašīnas pakalpojumi

 • Citi pakalpojumi

 • Mūsu mērķis - ierobežot vides piesārņošanu
  un atbalstīt videi saudzīgo tehnoloģiju ieviešanu

 • “EKO OSTA” lokalizē un savāc vēsturisko naftas produktu piesārņojumu

  Bīstamo atkritumu apsaimniekotājs SIA “EKO OSTA” ir nodrošinājis vēsturisko naftas produktu piesārņojuma lokalizēšanu un savākšanu Daugavā lejpus Pļaviņu HES. Darbu ietvaros uzņēmums izmantojis unikālu risinājumu - norobežojošo aizkaru uzstādīšanu no ūdens virsmas līdz gultnei, kas neļāva naftas produktiem izplatīties tālāk.

 • “EKO OSTA” samazina cenas nolietoto autoriepu utilizācijai

  No š.g. 1. jūnija bīstamo atkritumu apsaimniekotāja “EKO OSTA” nolietoto vieglo un kravas automobiļu riepu utilizācijas maksa – EUR 120 par tonnu (neskaitot PVN). Slēdzot ilgtermiņa līgumu, iespējams vienoties par atlaidi.