• Nolietoto autoriepu pieņemšana

 • Autoservisu atkritumu savākšana un attīrīšana

 • Rūpniecisko atkritumu savākšana un pārstrāde

 • Avārijas seku likvidācija

 • Kuģu atkritumu pieņemšana un pārstrāde

 • Piesārņotās grunts savākšana un attīrīšana

 • Vakummašīnas pakalpojumi

 • Citi pakalpojumi

 • Mūsu mērķis - ierobežot vides piesārņošanu
  un atbalstīt videi saudzīgo tehnoloģiju ieviešanu

 • SIA «Jēkabpils pakalpojumi» informē, ka novembra beigās tika pabeigti teritorijas labiekārtošanas darbi Brīvības ielā 185.

  Darbu laikā tika konstatēts, ka zem zemes atrodas divas tvertnes ar mazutu (kopējais daudzums – 49,1 tonna). Šķidrie atkritumi tika utilizēti – nodoti bīstamo atkritumu pārstrādei uzņēmumam SIA «EKO OSTA». Bija jāveic arī nogulšņu un piesārņotās augsnes utilizācija, tvertņu tīrīšana, demontāža un to utilizācija. Uzņēmums šajā teritorijā veicis arī grunts apmaiņu. Labiekārtošanas darbu laikā teritorijā tika savākti atkritumi, demontēta palīgēka un ķieģeļu mūra žogs, uzstādīts betona bloku mūra žogs un vārtiņi, izbūvēts bruģakmens seguma stāvlaukums automašīnām un gājēju celiņš, kā arī ierīkots zāliens. «Šādi projekti ir izaicinājums, jo nekavējoties, atbilstoši likumdošanai, jāizvērtē un jāplāno neparedzēto darbu apjoms un turpmākās darbības objektā. Tas krietni sarežģīja un paildzināja teritorijas labiekārtošanas darbus, taču esam gandarīti, ka tos veicām bez aizķeršanās. Ja šo zemi nebūtu iegādājusies pašvaldība un neuzsāktu teritorijas labiekārtošanu, situācija, iespējams, būtu daudz dramatiskāka – vides piesārņojums šeit varēja saglabāties neatklāts un radīt draudīgas sekas nākotnē», stāsta «Jēkabpils pakalpojumu» valdes priekšsēdētājs Jānis HAUKA.

        Ieva GĀDMANE

  Brīvā Daugava

  Piektdien, 2018. gada 14. decembrī 142 (11 327)

  http://www.bdaugava.lv/

 • Eko Osta piedalās mācībās EKO2017

  Kā Rīgas ostā tiek pārbaudīta operatīvo dienestu sadarbība avārijas seku lokalizēšanā un likvidēšanā? Atbildi sniedz Diena raksts, kurā tika skaidrota mācību EKO2017 norise.

  https://www.diena.lv/raksts/latvija/riga/foto-viri-skafandros-rigas-osta-trenejas-likvidet-avarijas-sekas-14184649

  Foto: Rīgas brīvostas pārvalde