• Nolietoto autoriepu pieņemšana

 • Autoservisu atkritumu savākšana un attīrīšana

 • Rūpniecisko atkritumu savākšana un pārstrāde

 • Avārijas seku likvidācija

 • Kuģu atkritumu pieņemšana un pārstrāde

 • Piesārņotās grunts savākšana un attīrīšana

 • Vakummašīnas pakalpojumi

 • Citi pakalpojumi

 • Mūsu mērķis - ierobežot vides piesārņošanu
  un atbalstīt videi saudzīgo tehnoloģiju ieviešanu

 • SIA 'EKO OSTA' organizē bīstamās vielas nodošanu ekspertīzei

  Neskaidras kodīgas vielas dēļ otrdienas vakarā Rīgā, Juglas apkaimē, no daudzstāvu dzīvojamā nama evakuēti cilvēki. Ugunsdzēsēji glābēji no dzīvokļa savāca nezināmās izcelsmes vielu, ievietoja to tvertnēs un nogādāja ārpus ēkas. Pēc tam viela tika nodota bīstamo atkritumu apsaimniekotāja SIA "EKO OSTA" pārstāvjiem, kuri organizē tās nogādāšanu tālākai ekspertīzei. Kodīgā viela izrādījās sālsskābe.

 • Inčukalna gudrona dīķis

  Sērskābā gudrona dīķu piesārņojums lēnām, bet neatlaidīgi pa artēzisko ūdeņu horizontu virzās Gaujas virzienā. Ziemeļu dīķa teritorijā sanācijas darbi tiks pabeigti tuvāko mēnešu laikā, bet kā būs ar Dienvidu dīķi – izmeklē Vides Fakti.