• Nolietoto autoriepu pieņemšana

 • Autoservisu atkritumu savākšana un attīrīšana

 • Rūpniecisko atkritumu savākšana un pārstrāde

 • Avārijas seku likvidācija

 • Kuģu atkritumu pieņemšana un pārstrāde

 • Piesārņotās grunts savākšana un attīrīšana

 • Vakummašīnas pakalpojumi

 • Citi pakalpojumi

 • Mūsu mērķis - ierobežot vides piesārņošanu
  un atbalstīt videi saudzīgo tehnoloģiju ieviešanu

 • Jaunu produktu ieviešana SIA ”EKO OSTA” ražošanā

  2019. gada decembrī ir noslēgts līgums ar eksperimentālo iekārtu ražotāju un piegādātāju. 2020. gadā paredzēts veikt iekārtu piegādi un uzstādīšanu, kā arī nodot ražošanas iekārtas ekspluatācijā.

 • SIA 'EKO OSTA' organizē bīstamās vielas nodošanu ekspertīzei

  Neskaidras kodīgas vielas dēļ otrdienas vakarā Rīgā, Juglas apkaimē, no daudzstāvu dzīvojamā nama evakuēti cilvēki. Ugunsdzēsēji glābēji no dzīvokļa savāca nezināmās izcelsmes vielu, ievietoja to tvertnēs un nogādāja ārpus ēkas. Pēc tam viela tika nodota bīstamo atkritumu apsaimniekotāja SIA "EKO OSTA" pārstāvjiem, kuri organizē tās nogādāšanu tālākai ekspertīzei. Kodīgā viela izrādījās sālsskābe.