• Nolietoto autoriepu pieņemšana

 • Autoservisu atkritumu savākšana un attīrīšana

 • Rūpniecisko atkritumu savākšana un pārstrāde

 • Avārijas seku likvidācija

 • Kuģu atkritumu pieņemšana un pārstrāde

 • Piesārņotās grunts savākšana un attīrīšana

 • Vakummašīnas pakalpojumi

 • Citi pakalpojumi

 • Mūsu mērķis - ierobežot vides piesārņošanu
  un atbalstīt videi saudzīgo tehnoloģiju ieviešanu

 • Inčukalna gudrona dīķu sanācijā panākts ievērojams progress

  Kopš darbu uzsākšanas 2018. gada februārī pilnsabiedrība "Inčukalns Eko", kurā ietilpst uzņēmums "EKO OSTA" no Inčukalna Dienvidu dīķa ar ekskavatoriem ir izsmēlusi un pārstrādājusi sekundārajā kurināmajā vairāk nekā 22 500 tonnas sērskābā gudrona, kas ir vairāk nekā 70% no kopējā apjoma. No Ziemeļu dīķa ir izrakts viss smilts/gudrona maisījums vairāk nekā 10 000 tonnu apmērā. Darbi norisinās saskaņā ar plānoto darbu grafiku. 

 • Jaunu produktu ieviešana SIA ”EKO OSTA” ražošanā

  03.09.2019.

  Projekta Nr. 1.2.1.4/18/A/009

  Projekta nosaukums: Jaunu produktu ieviešana SIA ”EKO OSTA” ražošanā

  2019. gada septembrī tiek saskaņotas plānotās darbības ar atbildīgajām pusēm. Līdz oktobrim plānots noslēgt līgumu ar eksperimentālo iekārtu ražotāju un piegādātāju.