PAKALPOJUMI

 SIA „EKO OSTA” ir videi bīstamo atkritumu savākšanā un pārstrādē iesaistītais uzņēmums, kas rūpējas par
bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ieviešanu un darbību. 

PAR NOLIETOTO AUTORIEPU PIEŅEMŠANU!

SIA "EKO OSTA" sākot ar 2017. gada 1. septembri ir pārtraukusi nolietotu transporta līdzekļu riepu pieņemšanu no juridiskām personām uz nenoteiktu laiku. 

Videi kaitīgo preču pieņemšanas punkts Tvaika ielā 39, Rīgā turpina pieņemt 4 nolietotas transporta līdzekļu riepas no privātpersonām vienu reizi kalendārajā gadā. Nododot jāuzrāda transporta līdzekļa reģistrācijas apliecība. 

 

Uzņēmums savāc un utilizē bīstamos atkritumus gan pēc klienta individuāla pieprasījuma, gan slēdzot ilgtermiņa apkalpošanas līgumus (Līguma paraugs). Vēršam uzmanību, ka pirms līguma noslēgšanas ir jāveic priekšapmaksa 51,43 EUR apmērā (ieskaitot PVN).

 • Nolietoto autoriepu pieņemšana

 • Autoservisu atkritumu savākšana un attīrīšana

 • Rūpniecisko atkritumu savākšana un pārstrāde

 • Pakalpojumi privātpersonām

 • Avārijas seku likvidācija

 • Kuģu atkritumu pieņemšana un pārstrāde

 • Piesārņotās grunts savākšana un attīrīšana

 • Vakummašīnas pakalpojumi

 • Sanācija

 • Vides monitorings un izpēte

 • Laboratorijas pakalpojumi

 • Autotransporta pakalpojumi

 • Mūsu mērķis - ierobežot vides piesārņošanu
  un atbalstīt videi saudzīgo tehnoloģiju ieviešanu

 • Eko Osta piedalās mācībās EKO2017

  Kā Rīgas ostā tiek pārbaudīta operatīvo dienestu sadarbība avārijas seku lokalizēšanā un likvidēšanā? Atbildi sniedz Diena raksts, kurā tika skaidrota mācību EKO2017 norise.

  https://www.diena.lv/raksts/latvija/riga/foto-viri-skafandros-rigas-osta-trenejas-likvidet-avarijas-sekas-14184649

  Foto: Rīgas brīvostas pārvalde

 •  

  SIA “EKO OSTA” ir noslēdzis 10.04.2017. līgumu Nr.SKV-L-2017/193  ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.