Договор доступен здесь.

 • Прием изношенных автошин

 • Сбор и очистка отходов автосервисов

 • Сбор и переработка промышленных отходов

 • Ликвидация последствий аварий

 • Прием и переработка судовых отходов

 • Сбор и очистка загрязненного грунта

 • Услуги всасывающей машины

 • Прочие услуги

 • Наша цель - ограничить загрязнение окружающей среды
  и поддерживать внедрение экологически чистых технологий

 • Eko Osta piedalās mācībās EKO2017

  Kā Rīgas ostā tiek pārbaudīta operatīvo dienestu sadarbība avārijas seku lokalizēšanā un likvidēšanā? Atbildi sniedz Diena raksts, kurā tika skaidrota mācību EKO2017 norise.

  https://www.diena.lv/raksts/latvija/riga/foto-viri-skafandros-rigas-osta-trenejas-likvidet-avarijas-sekas-14184649

  Foto: Rīgas brīvostas pārvalde

 •  

  SIA “EKO OSTA” ir noslēdzis 10.04.2017. līgumu Nr.SKV-L-2017/193  ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.