Par mums

Uzņēmums SIA "EKO OSTA" dibināts 1999. gada 28. janvārī kā atkritumu apsaimniekošanas organizācija, kas nodarbojas ar videi kaitīgo un bīstamo atkritumu savākšanu un pārstrādi. Mūsu mērķis ir ierobežot vides piesārņošanu un atbalstīt videi saudzējošu, inovatīvu tehnoloģiju ieviešanu Latvijas bīstamo atkritumu apsaimniekošanas un attīrīšanas procesā.

SIA "EKO OSTA" ir sadarbības pieredze ar lielākajiem Rīgas ostas uzņēmumiem, stividoriem, autobusu parkiem, autodīleriem un autosaimniecības uzņēmumiem. Pastāvīgi tiek attīstīti tehnoloģiskie procesi atbilstoši mūsdienu prasībām, rastas iespējas paplašināt pakalpojumu spektru bīstamo atkritumu apsaimniekošanā un utilizācijā.

Šodien jau esam viens no tirgus līderiem ar plašu sadarbības partneru loku gan atkritumu apsaimniekotāju, gan pašvaldību vidū.

Savu darbību balstām uz pamatprincipiem – atbildīga uzņēmējdarbība, augsta kompetence un profesionāla sadarbība. Mūs interesē ne tikai mūsu tiešie partneri – uzņēmēji, bet arī sabiedrība kopumā, jo tieši tajā pastāvošās vērtības un attieksme pret vides jautājumiem motivēs veidot atbildīgu uzņēmējdarbību un apzināties sekas, ko katra uzņēmuma produkcija rada savas dzīves cikla laikā.

Uzņēmums strādā pēc kvalitātes vadības sistēmas ISO 9001.2009,  vides pārvaldības sistēmas ISO 14001,  un darba drošības OHSAS 18001:2007 standartiem.