Vakummašīnas pakalpojumi

Piedāvājam:

 • DUS tīklu un naftas bāžu apkalpošanu;
 • Naftas saturošo atkritumu, šķidrumu utilizāciju;
 • Ar naftas produktiem piesārņoto tvertņu tīrīšanu, mazgāšanu ar augstspiediena iekārtām
 • Visa veida attīrīšanas iekārtu tīrīšanu, apkopi, asenizāciju;
 • Filtrācijas materiālu nomaiņu cauruļvados, TV inspekciju (diagnostiku), attīrīšanas iekārtu apkopi, kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanu;
 • Specializēto konstrukciju (būvju) un piesārņoto tvertņu skalošanu un demontāžu;
 • Kanalizācijas avārijas dienesta pakalpojumus (avārijas seku likvidācijas darbi);
 • Kanalizācijas aku (nosēdtvertņu) tīrīšanu (šļūtenes garums 50 m);
 • Sadzīves un industriālo (rūpniecisko) notekūdeņu savākšanu un utilizāciju;
 • Tauku un smilšu ķērāju tīrīšanu, izvešanu un utilizāciju;
 • Aizsērējušu cauruļu  tīrīšanu, caursišanu, likvidēšanu.