Rūpniecisko atkritumu savākšana un pārstrāde

Savācam, transportējam un pārstrādājam: 

  • Organiskos šķīdinātājus, lakas, krāsas un citus ogļūdeņražu izcelsmes atkritumus;
  • Kokapstrādes un papīra, kartona, celulozes, plākšņu un mēbeļu ražošanas atkritumus;
  • Koksnes konservācijas atkritumus;
  • Tekstilrūpniecības atkritumus;
  • Naftas produktu attīrīšanas, dabasgāzes attīrīšanas un ogļu pirolītiskās apstrādes atkritumus;
  • Neorganiskās ķīmijas tehnoloģisko procesu atkritumus;
  • Pārklāšanas līdzekļu (krāsu, laku un stiklveida emalju), līmju, tepju, ķitu un tipogrāfijas krāsu ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas atkritumus;
  • Metālu un citu materiālu virsmu ķīmiskās apstrādes un pārklāšanas procesu atkritumus; krāsaino metālu hidrometalurģijas atkritumus;
  • Amonjaka, rūpnieciskās darvas atkritumus;
  • Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu , notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un ūdensapgādes saimniecības atkritumus.