Pakalpojumi privātpersonām

Privātpersonām ir iespēja bez maksas nodot pārstrādei un videi draudzīgi utilizēt:
  • Atstrādātās eļļas;
  • Nolietotos eļļu filtrus.

Atkritumus iespējams nodot darbadienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, Tvaika ielā 39, Rīgā.

No 01.06.2018. Tvaika ielā 39, Rīgā turpinām pieņemt no privātpersonām  nolietotas vieglo automobiļu riepas  par maksu 2.00 EUR /gabalā /ieskaitot PVN/.