Pakalpojumi privātpersonām

Privātpersonām ir iespēja bez maksas nodot pārstrādei un videi draudzīgi utilizēt:
  • Nolietotās vieglo automobiļu riepas*;
  • Atstrādātās eļļas;
  • Nolietotos eļļu filtrus.

 

Atkritumus iespējams nodot darbadienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, Tvaika ielā 39, Rīgā.

*Bez maksas tiek pieņemtas 4 autoriepas no viena transportlīdzekļa. Katra nākošā riepa tiek pieņemta par papildus samaksu (1 EUR/riepa).