Nolietoto autoriepu pieņemšana

Juridiskām personām, kuras noslēgušas līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, ir iespēja bez maksas nodot  vieglo automašīnu riepas  (līdz 1 tonnai gadā).  No 2017. gada 1. janvāra juridiskām personām, kuras ir noslēgušas līgumu, taču vēlas nodot lielāku riepu daudzumu, kā arī uzņēmumiem, kuri nav noslēguši atkritumu apsaimniekošanas līgumu, tiek piemērota papildus maksa 70 EUR (bez PVN) apmērā par 100 riepām. Uzņēmumiem, kuri nav noslēguši līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, pakalpojums pieejams iepriekš  vienojoties, un veicot priekšapmaksu 80% apmērā.

No privātpersonām bez maksas tiek pieņemtas 4 autoriepas no viena transportlīdzekļa. Katra nākošā riepa tiek pieņemta par papildus samaksu (1 EUR/riepa).

Nolietotās autoriepas tiek pieņemtas darbadienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, Tvaika ielā 39, Rīgā.