Avārijas seku likvidācija

Avārijas seku likvidācijas dežūrdienests strādā 24 stundas diennaktī
Dispečera tālr.: +371 29264938

Veicam:

  • Bīstamo kravu izlējumu, avāriju seku likvidāciju;
  • Piesārņoto vietu izpēte un sanācija, t.sk. avārijas seku likvidāciju;
  • Avārijas seku likvidāciju jūrā un ūdens tilpnēs (specializētais kuģošanas transports, bonu uzstādīšana, absorbenti, skimeri u.c. aprīkojums);
  • Avārijas seku likvidācijas apmācības;
  • Atkritumu avotu lokalizāciju un savākšanu.