Autotransporta pakalpojumi

Uzņēmumam ir 26 specializētas sauszemes transporta vienības bīstamo atkritumu pārvadāšanai.

Visas transporta vienības ir aprīkotas ar GPS navigācijas iekārtām, tāpēc esam operatīvi un īsā laikā nodrošinam jebkuru bīstamo atkritumu savākšanu visā Latvijas teritorijā.

Transporta departaments apsaimnieko uzņēmuma autoparku, kurš sastāv no dažādām specializētām bīstamo atkritumu savākšanas un pārvadāšanas transporta vienībām.

Specializētā autotransporta struktūra:

  • Autocisternas, 4 vienības: piesārņotu ūdeņu, atstrādāto eļļu un citu naftas atkritum pārvadāšanai ar dažādu tanku ietilpību:  40 m kub, 36 m kub, 7 m.kub, 3 m.kub;
  • Vakuummašīnas, 3 vienības: naftas atkritumu un citu šķidrumu atsūknēšnai  un transportēšanai;
  • Kravas furgoni, 4 vienības ar pacēlāju: sauso, beramo(iepakojumos), atkritumu konteineru pārvadāšanai;
  • Kravas furgons, 1 vienība: 86 m kub-fūras tipa, lielgabarītu atkritumu, nolietoto riepu un citu sauso atkritumu pārvadāšanai;
  • Kravas pašizgāzējs, 1 vienība: ar naftas produktiem piesārņotās grunts, absorbentu  transportēšanai.