(login)
Tvaika iela 39, Rīga, Latvija, LV-1005
Tālrunis: +371 67 393 860
Fakss: +371 67 393 067
Pakalpojumi   Par uzņēmumu   Darbības veidi   Sadarbības partneri   Kontakti

PASŪTĪT
ATKRITUMU IZVEŠANU

„EKO OSTA” ir videi bīstamo atkritumu savākšanā un pārstrādē iesaistītais uzņēmums, kas rūpējas par bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ieviešanu un darbību.

Aktualitātes:
 
Privātpersonām ir iespēja bez maksas nodot utilizācijai nolietotas vieglo automobiļu riepas. Tiek pieņemtas līdz 4 riepām no viena transporta līdzekļa.
 
No 2017. gada 1. janvāra juridiskām personām  - 70 EUR bez PVN par 100 riepām. Uzņēmumiem, kam nav līgums par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu pakalpojums pieejams iepriekš vienojoties un veicot priekšapmaksu 80% apmērā. 


Autoservisu atkritumu savākšana un pārstrāde

 • Izlietotās eļļas
 • Eļļas filtri
 • Riepas
 • Akumulatori
 • Absorbenti

Rūpniecisko atkritumu savākšana un pārstrāde

 • Organiskie šķīdinātāji
 • Naftas produktu atkritumi
 • Tekstilrūpniecības atkritumi
 • Plastmasas atkritumi

Vakummašīnas pakalpojumi

 • Notekūdeņu rezervuāru izsūknēšana un nosēdumu tīrīšana
 • Cauruļu un rezervuāru skalošana
 • Rūpniecisko objektu apkope un attīrīšana

Avārijas seku likvidācija

 • Avārijas seku likvidācijas mācības
 • Atkritumu savākšana, lokalizācija
 • Aprīkojums

Kuģu atkritumu pieņemšana un pārstrāde

 • Naftas produktus saturošie saturošie šķidrie atkritumi
 • Fekālie, citi šķidrie un sausie atkritumi

Piesārņotās grunts savākšana un attīrīšana

 • Naftas piesārņojums
 • Citi ķīmiskie piesārņojumi

Pakalpojumi privātpersonām