Turpinās projekta “Jaunu produktu ieviešana SIA ”EKO OSTA” ražošanā” īstenošana

Projekta Nr. 1.2.1.4/18/A/009

Projekta nosaukums: Jaunu produktu ieviešana SIA ”EKO OSTA” ražošanā

12.06.2019.

Turpinās projekta “Jaunu produktu ieviešana SIA ”EKO OSTA” ražošanā” īstenošana. Projekta mērķis ir veicināt SIA “EKO OSTA” produktivitāti un konkurētspēju, ieviešot ražošanā inovatīvas jaunākās paaudzes tehnoloģijas un paplašinot augstas pievienotās vērtības eksportspējīgu produktu ražošanu.

2019.gada jūnijā ir noslēdzies un izvērtēts iepirkums par eksperimentālas iekārtas izstrādi un piegādi. Turpmāk paredzēts noslēgt līgumu ar piegādātāju un uzsākt iekārtu piegādi.