Noslēgusies sanācija Inčukalna sērskābā gudrona Ziemeļu dīķī

22.05.2020.

“Inčukalna gudrona krātuves Ziemeļu dīķis ir viens no līdz šim vērienīgākajiem un tehniski sarežģītākajiem vides sanācijas projektiem Baltijā. Ir ieguldīts milzīgs darbs, lai attīrītu teritoriju no smilts un gudrona maisījuma, tomēr lielākais izaicinājums bija nepieļaut ar gudrona atkritumproduktiem piesārņoto pazemes ūdeņu tālāku izplatīšanos Gaujas virzienā. Lai to panāktu, tika izbūvēta tehniski komplicēta pazemes ūdeņu sanācijas sistēma, pa kuru izsūknēti un nogādāti attīrīšanai vairāk nekā 100 tūkstoši kubikmetru piesārņotā ūdens – tas ir apjoms, ko diennaktī patērē visas Rīgas iedzīvotāji. Lai norobežotu Ziemeļu dīķa no apkārtējās vides, pa perimetru ir izbūvēta teju puskilometru gara rievsiena un veikta teritoriju pārklāšana ar rekultivācijas pārsegu, droši noslēdzot teritoriju no apkārtējās vides ietekmes,” par darbu pastāstīja “Eko Osta”  valdes priekšsēdētājs Andrejs Laškovs.

Īstenojot Ziemeļu dīķa sanāciju, paveikti šādi darbi:

  • veikta sērskābā gudrona atklātās tilpnes piesārņotās grunts ekskavēšana un utilizācija – kopumā 7265 kubikmetri;
  • veikta dolomīta šķembu iestrāde teritorijā – kopumā 26 800 kvadrātmetri;
  • izveidots rekultivācijas reljefs ar vertikālu un horizontālu ūdens necaurlaidīgu aizsargbarjeru un virszemes ūdens novadīšanas sistēmu;
  • izmantojot reversās osmozes tehnoloģiju, atsūknēts un attīrīts piesārņotais pazemes ūdens kopumā 108 016 kubikmetri.

Visu sanācijas darbu laikā Ziemeļu dīķa teritorijā atbilstoši izstrādātajai Vides monitoringa programmai veikts regulārs vides kvalitātes monitorings. Pabeidzot sanācijas darbus, sakārtota Ziemeļu dīķa teritorija un veikta tās apzaļumošana. Lai nodrošinātu nepārtrauktu vides kvalitātes uzraudzību pēc darbu noslēgšanās, izveidota pēcsanācijas monitoringa sistēma.

Sanācijas darbus Inčukalna gudrona krātuvē veic pilnsabiedrību "Inčukalns Eko". Tās dalībnieki ir trīs pieredzējuši bīstamo atkritumu apsaimniekotāji "Eko Osta", "BAO" un AS "VentEko".