Jaunu produktu ieviešana SIA ”EKO OSTA” ražošanā

Projekta Nr. 1.2.1.4/18/A/009

Projekta nosaukums: Jaunu produktu ieviešana SIA ”EKO OSTA” ražošanā

12.03.2019

2019.gada 23. janvārī SIA “EKO OSTA” ir noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta (turpmāk -ERAF) projekta “Jaunu produktu ieviešana SIA ”EKO OSTA” ražošanā” īstenošanu.

2019. gada martā ir izsludināts iepirkums par eksperimentālas iekārtas izstrādi un piegādi.

Projekta mērķis ir veicināt SIA “EKO OSTA” produktivitāti un konkurētspēju, ieviešot ražošanā inovatīvas jaunākās paaudzes tehnoloģijas un paplašinot augstas pievienotās vērtības eksportspējīgu produktu ražošanu. Projektā plānotais ERAF finansējums ir 1 161 000,00 EUR.