Jaunu produktu ieviešana SIA ”EKO OSTA” ražošanā

Projekta Nr. 1.2.1.4/18/A/009

Projekta nosaukums: Jaunu produktu ieviešana SIA ”EKO OSTA” ražošanā

03.09.2019

Turpinās projekta “Jaunu produktu ieviešana SIA ”EKO OSTA” ražošanā” īstenošana. Projekta mērķis ir veicināt SIA “EKO OSTA” produktivitāti un konkurētspēju, ieviešot ražošanā inovatīvas jaunākās paaudzes tehnoloģijas un paplašinot augstas pievienotās vērtības eksportspējīgu produktu ražošanu.

2019. gada septembrī tiek saskaņotas plānotās darbības ar atbildīgajām pusēm. Līdz oktobrim plānots noslēgt līgumu ar eksperimentālo iekārtu ražotāju un piegādātāju.

Projektā plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 1 161 000,00 EUR.