Jaunu produktu ieviešana SIA ”EKO OSTA” ražošanā

Projekta Nr. 1.2.1.4/18/A/009

Projekta nosaukums: Jaunu produktu ieviešana SIA ”EKO OSTA” ražošanā

03.12.2019

Turpinās projekta “Jaunu produktu ieviešana SIA ”EKO OSTA” ražošanā” īstenošana.

2019. gada decembrī ir noslēgts līgums ar eksperimentālo iekārtu ražotāju un piegādātāju. 2020. gadā paredzēts veikt iekārtu piegādi un uzstādīšanu, kā arī nodot ražošanas iekārtas ekspluatācijā.

Projekta mērķis ir veicināt SIA “EKO OSTA” produktivitāti un konkurētspēju, ieviešot ražošanā inovatīvas jaunākās paaudzes tehnoloģijas un paplašinot augstas pievienotās vērtības eksportspējīgu produktu ražošanu. Projektā plānotais ERAF finansējums ir 1 161 000,00 EUR.