Inčukalna gudrona dīķu sanācijā panākts ievērojams progress

Kopš darbu uzsākšanas 2018. gada februārī pilnsabiedrība "Inčukalns Eko", kurā ietilpst uzņēmums "EKO OSTA" no Inčukalna Dienvidu dīķa ar ekskavatoriem ir izsmēlusi un pārstrādājusi sekundārajā kurināmajā vairāk nekā 22 500 tonnas sērskābā gudrona, kas ir vairāk nekā 70% no kopējā apjoma. No Ziemeļu dīķa ir izrakts viss smilts/gudrona maisījums vairāk nekā 10 000 tonnu apmērā. Darbi norisinās saskaņā ar plānoto darbu grafiku. 

Ņemot vērā projekta nozīmīgumu un sabiedrības lielo interesi, 10. oktobrī Inčukalna novadā, sērskābā gudrona Dienvidu un Ziemeļu dīķa teritorijā, norisinājās publiskais pasākums, kuru organizēja Valsts vides dienests sadarbībā ar pilnsabiedrību "Inčukalns Eko". Pasākumā piedalījās vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce, pārstāvji no Inčukalna novada domes, vides organizācijām un Inčukalna novada iedzīvotāji.

Kā norāda Valsts vides dienesta ģenerāldirektore Elita Baklāne - Ansberga: “Kā Valsts vides dienesta ģenerāldirektore esmu gandarīta, ka projekts norit atbilstoši plānam un tā īstenošanā tiek izmantoti inovatīvi risinājumi, veiksmīgi īstenojot aprites ekonomikas principus. Projekta ietvaros maksimāli efektīvi tiek izmantoti resursi, piemēram, sērskābais gudrons tiek pārstrādāts kurināmajā un sadedzināts, kā arī rekultivācijas pārsegumam izvēlēts bentonītmāls, kas atvieglos teritorijas uzturēšanu un teritorijai ļaus dabiski iekļauties ekosistēmā.”

Ziemeļu dīķī darbi strauji virzās uz priekšu

“Darbi Ziemeļu dīķī strauji virzās uz priekšu Uz šo brīdi ir veikta smilts/gudrona maisījuma ekskavācija vairāk nekā 10 000 tonnu apmērā un nogāde pie operatoriem utilizācijai. Tāpat ir uzsākta rekultivācijas reljefa veidošana un rekultivācijas slāņu sagatavošana, lai novērstu nokrišņu ūdeņu infiltrāciju Ziemeļu dīķa teritorijā. Lai attīrītu jau piesārņotos pazemes ūdeņus, ir izbūvēta vērienīga piesārņoto pazemes ūdeņu atsūknēšanas un attīrīšanas sistēma. Atsūknēti un attīrīti ir aptuveni 63% no plānotā attīrāmā piesārņoto ūdeņu apjoma,” skaidro SIA ”EKO OSTA” valdes loceklis Andrejs Laškovs.

Lai novērstu turpmāku piesārņojuma izplatību ārpus Ziemeļu dīķa teritorijas, ir izbūvēta  461 m gara rievsiena, dziļumā sasniedzot morēnas slāni. Turpmāko mēnešu laikā plānots pabeigt visus darbus Ziemeļu dīķa teritorijā. Pavasarī tiks veikti apzaļumošanas darbi. Tāpat kā Dienvidu dīķī, arī Ziemeļu dīķī tiek veikts nepārtraukts virszemes, pazemes ūdeņu un gaisa monitorings.

Dienvidu dīķī - pēc grafika

No Dienvidu dīķa sērskābais gudrons tiek izsmelts ar ekskavatoriem un pēc tam neitralizēts, sajaucot ar neitralizācijas piedevām. Pēc neitralizācijas, samaisot neitralizētā gudrona masu ar koka skaidām un sasmalcinātu šķeldu, tiek sagatavots sekundārais kurināmais. Tas tiek transportēts uz SIA "SCHWENK Latvija" rūpnīcu Brocēnos, lai to izmantotu cementa ražošanai. Kopumā utilizēti jau aptuveni 40% no kopējā prognozējamā sekundārā kurināmā apjoma. Pārējais sekundārais kurināmais tiek uzkrāts noliktavās.

Sanācijas darbu ietvaros tika veikta gudrona emulsijas neitralizācija un izvešana uz "EKO OSTA" attīrīšanai. Šobrīd neitralizēta un attīrīta gudrona emulsija vairāk nekā 3500 tonnu apmērā, kā arī attīrīti piesārņotie notekūdeņi vairāk nekā 1700 tonnu apmērā. Patlaban uzsākti Dienvidu dīķa tilpnes pamatnes neitralizācijas un homogenizācijas pasākumi. Tāpat tiek veikts nepārtraukts virszemes, pazemes ūdeņu un gaisa monitorings.

Darbi Dienvidu dīķī norit atbilstoši grafikam. Jau līdz pavasarim plānots pabeigt sērskābā gudrona sagatavošanu pārstrādei sekundārajā kurināmajā un izvest to uz SIA "SCHWENK Latvija" rūpnīcu. Pēc tam tiks veikta Dienvidu dīķa teritorijas rekultivācija, pārsedzot to ar ūdensnecaurlaidīgu segumu, un apzaļumošana.

Pilnsabiedrība “Inčukalns Eko” dibināta 2016. gadā, un tās dalībnieki ir trīs pieredzējuši bīstamo atkritumu apsaimniekotāji SIA “EKO OSTA”, AS “BAO” un AS “VentEko”.

S.Leitāne, A.Pāns 10.10.2019. Zemgales Reģionālā televīzija. Latvijas Televīzija 1.