Gudrona dīķiem atvēlētais Eiropas Savienības finansējums netiks zaudēts