"Eko osta": prasības pieteikums pret "Skonto būvi" ir pamatots un samērīgs

Uzņēmums "Eko osta" uzskata Zemgales rajona tiesā pret "Skonto būve" iesniegto maksātnespējas pieteikumu par pamatotu un samērīgu. Viens no Latvijas lielākajiem būvuzņēmējiem ar gada apgrozījumu, kas mērāms desmitos miljonu eiro, trīs gadu laikā nav atradis iespēju segt savas saistības pret apakšuzņēmēju, aizbildinoties ar formāliem ieganstiem.

"Eko ostas" prasījums ir pamatots un izvirzīts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Maksātnespējas pieteikums iesniegts par "Eko ostas" paveikto darbu Valsts vides dienesta iepirkuma "Vēsturiski piesārņotās vietas "Inčukalna sērskābā gudrona dīķi" projektēšana un sanācijas darbi" ietvaros. Līgums starp "Eko ostu" kā apakšuzņēmēju un “Skonto Būvi” kā ģenerāluzņēmēju tika noslēgts 2014. gada 7. oktobrī. Visi līgumā paredzētie darbi tika paveikti noteiktajā apjomā un termiņā jau 2015. gadā. "Skonto būves" parādsaistību pamatsumma pret "Eko ostu" ir 1,89 milj. eiro. 

Diemžēl trīs gadu laikā "Eko osta" nav saņēmusi no "Skonto būves" apmaksu par sniegtajiem pakalpojumiem, vien formālus aizbildinājumus. Tāpēc "Eko osta" ir secinājusi, ka parādniekam, visticamāk, ir finansiālas grūtības dzēst savas parādsaistības, kas attiecīgi bija par pamatojumu tiesā prasīt maksātnespējas procesa ierosināšanu.

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām, pirms prasības pieteikuma iesniegšanas tiesā "Eko osta" nosūtīja "Skonto būvei" brīdinājumu par maksātnespējas pieteikuma iesniegšanu. Parādnieks uz to nereaģēja un savas parādsaistības noteiktajā termiņā nedzēsa, kā arī necēla pamatotus iebildumus pret prasījumu.

Latvijā ir izveidojusies prakse, kad atsevišķi lielie uzņēmumi ar savu attieksmi un praksi diskriminē mazos un vidējos uzņēmumus, nepamatoti aizkavējot maksu par godīgi un kvalitatīvi padarītu darbu.

 

Komentāru sagatavoja:

Una Vaičulēna

"Eko ostas" juriste

Tālr.: 26897505